Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POCZĄTKO

Aktualność danych:

POCZĄTKO – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (73 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 221 osób, z czego:

102

kobiety

119

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.86.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2864. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2822. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POCZĄTKO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn

  • lubuskie11 mężczyzn, 8 kobiet

  • małopolskie43 mężczyzn, 30 kobiet

  • opolskie15 mężczyzn, 13 kobiet

  • podkarpackie23 mężczyzn, 29 kobiet

  • pomorskie11 mężczyzn, 9 kobiet

  • śląskie6 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).