Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POCZĘTA

Aktualność danych:

POCZĘTA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (37 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 77 osób, z czego:

77

kobiet

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2889. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POCZĘTA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • lubelskie2 kobiety

  • mazowieckie15 kobiet

  • śląskie20 kobiet

  • świętokrzyskie37 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).