Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POCZACHOWSKA

Aktualność danych:

POCZACHOWSKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (12 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 29 osób, z czego:

29

kobiet

Męska forma nazwiska to POCZACHOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2937. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POCZACHOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie9 kobiet

  • lubelskie12 kobiet

  • podkarpackie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).