Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POCZEKAJ

Aktualność danych:

POCZEKAJ – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (65 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 175 osób, z czego:

85

kobiet

90

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.94.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2881. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2851. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POCZEKAJ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • kujawsko-pomorskie30 mężczyzn, 26 kobiet

  • lubuskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • łódzkie4 mężczyzn, 7 kobiet

  • mazowieckie2 mężczyzn

  • pomorskie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • wielkopolskie31 mężczyzn, 34 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).