Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POCZKAJSKA

Aktualność danych:

POCZKAJSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (25 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 68 osób, z czego:

68

kobiet

Męska forma nazwiska to POCZKAJSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2898. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POCZKAJSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • małopolskie25 kobiet

  • opolskie16 kobiet

  • śląskie14 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).