Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POCZOBUT

Aktualność danych:

POCZOBUT – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie zachodniopomorskim (46 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 209 osób, z czego:

100

kobiet

109

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.92.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2866. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2832. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POCZOBUT w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie10 mężczyzn, 13 kobiet

  • lubuskie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • mazowieckie9 mężczyzn, 5 kobiet

  • podlaskie27 mężczyzn, 18 kobiet

  • pomorskie7 mężczyzn, 6 kobiet

  • śląskie8 mężczyzn, 16 kobiet

  • świętokrzyskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • warmińsko-mazurskie7 mężczyzn, 3 kobiety

  • zachodniopomorskie28 mężczyzn, 18 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: