Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POCZOBUTT

Aktualność danych:

POCZOBUTT – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: zachodniopomorskim (11 osób), śląskim (11 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 52 osoby, z czego:

30

kobiet

22

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.36.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2936. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2919. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POCZOBUTT w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • mazowieckie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • pomorskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • śląskie5 mężczyzn, 6 kobiet

  • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • zachodniopomorskie4 mężczyzn, 7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: