Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POCZTA

Aktualność danych:

POCZTA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (517 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 807 osób, z czego:

410

kobiet

397

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.03.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2556. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2544. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POCZTA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie44 mężczyzn, 57 kobiet

  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • lubuskie10 mężczyzn, 5 kobiet

  • łódzkie38 mężczyzn, 34 kobiety

  • podkarpackie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • pomorskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie5 mężczyzn, 7 kobiet

  • warmińsko-mazurskie14 mężczyzn, 11 kobiet

  • wielkopolskie251 mężczyzn, 266 kobiet

  • zachodniopomorskie13 mężczyzn, 8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).