Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POCZTAŃSKI

Aktualność danych:

POCZTAŃSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: mazowieckim (13 osób), warmińsko-mazurskim (13 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 60 osób, z czego:

60

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to POCZTAŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2881. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POCZTAŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn

  • mazowieckie13 mężczyzn

  • podkarpackie7 mężczyzn

  • śląskie11 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie13 mężczyzn

  • zachodniopomorskie7 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).