Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POCZTAREK

Aktualność danych:

POCZTAREK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (104 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 180 osób, z czego:

78

kobiet

102

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.76.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2888. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2839. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POCZTAREK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie11 mężczyzn, 7 kobiet

  • kujawsko-pomorskie7 mężczyzn, 5 kobiet

  • lubuskie8 mężczyzn, 4 kobiety

  • mazowieckie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • opolskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • warmińsko-mazurskie2 kobiety

  • wielkopolskie60 mężczyzn, 44 kobiety

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).