Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POCZTARSKA

Aktualność danych:

POCZTARSKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (14 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 38 osób, z czego:

38

kobiet

Męska forma nazwiska to POCZTARSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2928. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POCZTARSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • kujawsko-pomorskie8 kobiet

  • lubelskie7 kobiet

  • mazowieckie14 kobiet

  • warmińsko-mazurskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).