Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POCZTARSKI

Aktualność danych:

POCZTARSKI – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (20 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 45 osób, z czego:

2

kobiety

43

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to POCZTARSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2964. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2898. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POCZTARSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie8 mężczyzn

  • lubelskie6 mężczyzn

  • małopolskie2 kobiety

  • mazowieckie20 mężczyzn

  • podlaskie4 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).