Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POCZTOWSKA

Aktualność danych:

POCZTOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (69 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 191 osób, z czego:

191

kobiet

Męska forma nazwiska to POCZTOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2775. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POCZTOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie12 kobiet

  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • małopolskie69 kobiet

  • mazowieckie13 kobiet

  • opolskie9 kobiet

  • pomorskie2 kobiety

  • śląskie52 kobiety

  • świętokrzyskie10 kobiet

  • wielkopolskie9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).