Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POCZTOWSKI

Aktualność danych:

POCZTOWSKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (77 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 186 osób, z czego:

186

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to POCZTOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2755. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POCZTOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie10 mężczyzn

  • małopolskie77 mężczyzn

  • mazowieckie12 mężczyzn

  • opolskie7 mężczyzn

  • śląskie60 mężczyzn

  • świętokrzyskie7 mężczyzn

  • wielkopolskie9 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).