Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POCZWARDOWSKA

Aktualność danych:

POCZWARDOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (78 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 124 osoby, z czego:

124

kobiety

Męska forma nazwiska to POCZWARDOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2842. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POCZWARDOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • kujawsko-pomorskie78 kobiet

  • mazowieckie9 kobiet

  • pomorskie2 kobiety

  • śląskie9 kobiet

  • wielkopolskie7 kobiet

  • zachodniopomorskie6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).