Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POCZWARDOWSKI

Aktualność danych:

POCZWARDOWSKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (79 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 129 osób, z czego:

129

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to POCZWARDOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2812. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POCZWARDOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie79 mężczyzn

  • mazowieckie13 mężczyzn

  • pomorskie7 mężczyzn

  • śląskie10 mężczyzn

  • wielkopolskie5 mężczyzn

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).