Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku POCZYNEK

Aktualność danych:

POCZYNEK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (95 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 184 osoby, z czego:

94

kobiety

90

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.04.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2872. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2851. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska POCZYNEK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie48 mężczyzn, 47 kobiet

 • kujawsko-pomorskie2 kobiety

 • lubuskie5 mężczyzn, 8 kobiet

 • małopolskie7 mężczyzn, 5 kobiet

 • mazowieckie3 mężczyzn, 2 kobiety

 • podkarpackie5 mężczyzn, 4 kobiety

 • pomorskie7 mężczyzn, 4 kobiety

 • śląskie2 mężczyzn, 3 kobiety

 • warmińsko-mazurskie4 kobiety

 • wielkopolskie3 mężczyzn, 3 kobiety

 • zachodniopomorskie5 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).