Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODĘBSKA

Aktualność danych:

PODĘBSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (58 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 172 osoby, z czego:

172

kobiety

Męska forma nazwiska to PODĘBSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2794. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODĘBSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie4 kobiety

 • lubelskie2 kobiety

 • lubuskie10 kobiet

 • łódzkie58 kobiet

 • mazowieckie3 kobiety

 • podlaskie6 kobiet

 • pomorskie6 kobiet

 • śląskie2 kobiety

 • warmińsko-mazurskie10 kobiet

 • wielkopolskie49 kobiet

 • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: