Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODŁUSKI

Aktualność danych:

PODŁUSKI – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubuskim (12 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 30 osób, z czego:

30

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to PODŁUSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2911. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODŁUSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn

  • lubelskie8 mężczyzn

  • lubuskie12 mężczyzn

  • pomorskie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).