Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODŻORSKA

Aktualność danych:

PODŻORSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (267 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 328 osób, z czego:

328

kobiet

Męska forma nazwiska to PODŻORSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2638. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODŻORSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 kobiety

  • małopolskie5 kobiet

  • mazowieckie5 kobiet

  • pomorskie7 kobiet

  • śląskie267 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).