Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODŻORSKI

Aktualność danych:

PODŻORSKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (270 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 309 osób, z czego:

309

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to PODŻORSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2632. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODŻORSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn

  • małopolskie6 mężczyzn

  • mazowieckie10 mężczyzn

  • pomorskie6 mężczyzn

  • śląskie270 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).