Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODBERESKA

Aktualność danych:

PODBERESKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie zachodniopomorskim (17 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 38 osób, z czego:

38

kobiet

Męska forma nazwiska to PODBERESKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2928. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODBERESKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • mazowieckie6 kobiet

  • podlaskie2 kobiety

  • pomorskie4 kobiety

  • zachodniopomorskie17 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).