Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODBILSKA

Aktualność danych:

PODBILSKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (43 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 88 osób, z czego:

88

kobiet

Męska forma nazwiska to PODBILSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2878. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODBILSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 kobiety

  • lubelskie5 kobiet

  • mazowieckie4 kobiety

  • podkarpackie43 kobiety

  • pomorskie3 kobiety

  • śląskie5 kobiet

  • świętokrzyskie9 kobiet

  • warmińsko-mazurskie5 kobiet

  • zachodniopomorskie7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: