Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODBORĄCZYŃSKA

Aktualność danych:

PODBORĄCZYŃSKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie opolskim (46 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 99 osób, z czego:

99

kobiet

Męska forma nazwiska to PODBORĄCZYŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2867. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODBORĄCZYŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie19 kobiet

  • lubuskie6 kobiet

  • opolskie46 kobiet

  • podkarpackie4 kobiety

  • pomorskie2 kobiety

  • śląskie3 kobiety

  • zachodniopomorskie7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).