Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODBOROWSKI

Aktualność danych:

PODBOROWSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (18 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 55 osób, z czego:

55

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to PODBOROWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2886. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODBOROWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie9 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie3 mężczyzn

  • podlaskie2 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie14 mężczyzn

  • wielkopolskie18 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).