Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODBORSKA

Aktualność danych:

PODBORSKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (17 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 33 osoby, z czego:

33

kobiety

Męska forma nazwiska to PODBORSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2933. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODBORSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie4 kobiety

  • małopolskie17 kobiet

  • pomorskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).