Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODBUCKI

Aktualność danych:

PODBUCKI – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (31 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 43 osoby, z czego:

43

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to PODBUCKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2898. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODBUCKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie31 mężczyzn

  • lubuskie2 mężczyzn

  • śląskie7 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).