Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODCHORODECKI

Aktualność danych:

PODCHORODECKI – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (8 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 20 osób, z czego:

20

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to PODCHORODECKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2921. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODCHORODECKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie8 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn

  • opolskie3 mężczyzn

  • śląskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).