Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODCZARSKA

Aktualność danych:

PODCZARSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (14 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 53 osoby, z czego:

53

kobiety

Męska forma nazwiska to PODCZARSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2913. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODCZARSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 kobiet

  • kujawsko-pomorskie14 kobiet

  • łódzkie11 kobiet

  • pomorskie5 kobiet

  • śląskie5 kobiet

  • warmińsko-mazurskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).