Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODCZARSKI

Aktualność danych:

PODCZARSKI – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (16 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 49 osób, z czego:

49

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to PODCZARSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2892. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODCZARSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie16 mężczyzn

  • łódzkie11 mężczyzn

  • pomorskie5 mężczyzn

  • śląskie5 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).