Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODCZASIAK

Aktualność danych:

PODCZASIAK – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (19 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 60 osób, z czego:

31

kobiet

29

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.07.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2935. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2912. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODCZASIAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie11 mężczyzn, 8 kobiet

  • opolskie3 mężczyzn

  • śląskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • świętokrzyskie4 mężczyzn, 5 kobiet

  • wielkopolskie7 mężczyzn, 5 kobiet

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).