Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODCZASKA

Aktualność danych:

PODCZASKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (13 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (50 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 198 osób, z czego:

198

kobiet

Męska forma nazwiska to PODCZASKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2768. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODCZASKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie3 kobiety

 • kujawsko-pomorskie30 kobiet

 • lubelskie4 kobiety

 • łódzkie48 kobiet

 • małopolskie4 kobiety

 • mazowieckie50 kobiet

 • podkarpackie2 kobiety

 • pomorskie21 kobiet

 • śląskie6 kobiet

 • świętokrzyskie4 kobiety

 • warmińsko-mazurskie7 kobiet

 • wielkopolskie2 kobiety

 • zachodniopomorskie5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: