Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODCZASZYŃSKI

Aktualność danych:

PODCZASZYŃSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (10 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 33 osoby, z czego:

33

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to PODCZASZYŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2908. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODCZASZYŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie10 mężczyzn

  • lubuskie7 mężczyzn

  • opolskie2 mężczyzn

  • pomorskie4 mężczyzn

  • śląskie5 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).