Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODDENEK

Aktualność danych:

PODDENEK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (71 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 114 osób, z czego:

60

kobiet

54

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.11.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2906. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2887. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODDENEK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubuskie8 mężczyzn, 4 kobiety

  • małopolskie4 kobiety

  • mazowieckie31 mężczyzn, 40 kobiet

  • warmińsko-mazurskie8 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).