Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODEDWORNA

Aktualność danych:

PODEDWORNA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (50 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 291 osób, z czego:

291

kobiet

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2675. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODEDWORNA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie39 kobiet

 • lubuskie16 kobiet

 • łódzkie35 kobiet

 • małopolskie8 kobiet

 • mazowieckie50 kobiet

 • opolskie7 kobiet

 • podkarpackie9 kobiet

 • podlaskie25 kobiet

 • pomorskie12 kobiet

 • śląskie12 kobiet

 • świętokrzyskie14 kobiet

 • warmińsko-mazurskie7 kobiet

 • wielkopolskie10 kobiet

 • zachodniopomorskie19 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).