Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODEDWORNY

Aktualność danych:

PODEDWORNY – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (51 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 323 osoby, z czego:

38

kobiet

285

mężczyzn

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2928. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2656. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODEDWORNY w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie48 mężczyzn

 • lubuskie17 mężczyzn

 • łódzkie26 mężczyzn

 • małopolskie11 mężczyzn, 3 kobiety

 • mazowieckie46 mężczyzn, 5 kobiet

 • opolskie6 mężczyzn

 • podkarpackie10 mężczyzn, 8 kobiet

 • podlaskie39 mężczyzn, 3 kobiety

 • pomorskie13 mężczyzn, 3 kobiety

 • śląskie12 mężczyzn, 3 kobiety

 • świętokrzyskie16 mężczyzn, 4 kobiety

 • warmińsko-mazurskie10 mężczyzn

 • wielkopolskie8 mężczyzn

 • zachodniopomorskie19 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).