Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODEJMA

Aktualność danych:

PODEJMA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (82 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 194 osoby, z czego:

98

kobiet

96

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.02.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2868. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2845. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODEJMA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie9 mężczyzn, 11 kobiet

  • kujawsko-pomorskie7 mężczyzn, 2 kobiety

  • mazowieckie2 kobiety

  • opolskie9 mężczyzn, 7 kobiet

  • śląskie23 mężczyzn, 30 kobiet

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn

  • wielkopolskie42 mężczyzn, 40 kobiet

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).