Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODEMSKA

Aktualność danych:

PODEMSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (13 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (147 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 462 osoby, z czego:

462

kobiety

Męska forma nazwiska to PODEMSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2504. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODEMSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie41 kobiet

 • kujawsko-pomorskie50 kobiet

 • lubelskie2 kobiety

 • lubuskie18 kobiet

 • łódzkie55 kobiet

 • małopolskie7 kobiet

 • mazowieckie24 kobiety

 • opolskie3 kobiety

 • pomorskie13 kobiet

 • śląskie23 kobiety

 • warmińsko-mazurskie7 kobiet

 • wielkopolskie147 kobiet

 • zachodniopomorskie36 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: