Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODEMSKI

Aktualność danych:

PODEMSKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (153 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 461 osób, z czego:

2

kobiety

459

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to PODEMSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2964. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2482. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODEMSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie38 mężczyzn

 • kujawsko-pomorskie50 mężczyzn

 • lubelskie4 mężczyzn

 • lubuskie23 mężczyzn

 • łódzkie52 mężczyzn

 • małopolskie6 mężczyzn

 • mazowieckie24 mężczyzn

 • pomorskie12 mężczyzn

 • śląskie17 mężczyzn

 • warmińsko-mazurskie13 mężczyzn

 • wielkopolskie153 mężczyzn

 • zachodniopomorskie34 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: