Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODESEK

Aktualność danych:

PODESEK – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (18 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 42 osoby, z czego:

27

kobiet

15

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.8.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2942. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2918. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODESEK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 kobiet

  • małopolskie4 mężczyzn, 5 kobiet

  • mazowieckie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • podkarpackie3 kobiety

  • świętokrzyskie8 mężczyzn, 10 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).