Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODESZWICKA

Aktualność danych:

PODESZWICKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie zachodniopomorskim (7 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 22 osoby, z czego:

22

kobiety

Męska forma nazwiska to PODESZWICKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2944. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODESZWICKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • mazowieckie4 kobiety

  • śląskie6 kobiet

  • zachodniopomorskie7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).