Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODESZWIK

Aktualność danych:

PODESZWIK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (34 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 119 osób, z czego:

61

kobiet

58

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.05.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2905. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2883. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODESZWIK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • mazowieckie9 mężczyzn, 11 kobiet

  • podlaskie20 mężczyzn, 14 kobiet

  • pomorskie6 mężczyzn, 10 kobiet

  • warmińsko-mazurskie15 mężczyzn, 14 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).