Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODFIGURNY

Aktualność danych:

PODFIGURNY – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie zachodniopomorskim (8 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 25 osób, z czego:

25

mężczyzn

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2916. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODFIGURNY w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 mężczyzn

  • lubelskie2 mężczyzn

  • pomorskie3 mężczyzn

  • śląskie2 mężczyzn

  • wielkopolskie3 mężczyzn

  • zachodniopomorskie8 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).