Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODGÓRCZYK

Aktualność danych:

PODGÓRCZYK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (54 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 134 osoby, z czego:

69

kobiet

65

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.06.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2897. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2876. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODGÓRCZYK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • małopolskie9 mężczyzn, 12 kobiet

  • podkarpackie24 mężczyzn, 30 kobiet

  • pomorskie10 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie11 mężczyzn, 13 kobiet

  • zachodniopomorskie5 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).