Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODGÓRNIAK

Aktualność danych:

PODGÓRNIAK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (151 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 596 osób, z czego:

311

kobiet

285

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.09.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2655. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2656. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODGÓRNIAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie28 mężczyzn, 28 kobiet

 • lubelskie79 mężczyzn, 72 kobiety

 • lubuskie7 mężczyzn, 5 kobiet

 • łódzkie64 mężczyzn, 76 kobiet

 • małopolskie13 mężczyzn, 13 kobiet

 • mazowieckie3 mężczyzn, 2 kobiety

 • opolskie11 mężczyzn, 10 kobiet

 • podkarpackie5 mężczyzn, 11 kobiet

 • pomorskie22 mężczyzn, 14 kobiet

 • śląskie9 mężczyzn, 7 kobiet

 • świętokrzyskie5 mężczyzn, 3 kobiety

 • warmińsko-mazurskie21 mężczyzn, 26 kobiet

 • wielkopolskie4 mężczyzn, 7 kobiet

 • zachodniopomorskie4 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).