Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODGÓRZEC

Aktualność danych:

PODGÓRZEC – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (42 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 113 osób, z czego:

52

kobiety

61

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.85.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2914. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2880. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODGÓRZEC w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • mazowieckie29 mężczyzn, 13 kobiet

  • opolskie6 mężczyzn, 9 kobiet

  • śląskie21 mężczyzn, 14 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).