Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODGAJNA

Aktualność danych:

PODGAJNA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (15 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (170 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 480 osób, z czego:

480

kobiet

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2486. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODGAJNA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie51 kobiet

 • kujawsko-pomorskie3 kobiety

 • lubelskie170 kobiet

 • lubuskie5 kobiet

 • łódzkie11 kobiet

 • małopolskie16 kobiet

 • mazowieckie46 kobiet

 • opolskie12 kobiet

 • podkarpackie3 kobiety

 • podlaskie3 kobiety

 • pomorskie6 kobiet

 • śląskie3 kobiety

 • świętokrzyskie46 kobiet

 • wielkopolskie15 kobiet

 • zachodniopomorskie16 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: