Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODGROCKA

Aktualność danych:

PODGROCKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (7 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 13 osób, z czego:

13

kobiet

Męska forma nazwiska to PODGROCKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2953. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODGROCKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie2 kobiety

  • łódzkie7 kobiet

  • opolskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).