Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODGRUDNA

Aktualność danych:

PODGRUDNA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (103 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 129 osób, z czego:

129

kobiet

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2837. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODGRUDNA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 kobiety

  • mazowieckie103 kobiety

  • pomorskie2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie5 kobiet

  • zachodniopomorskie6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).