Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku PODGRUSZECKI

Aktualność danych:

PODGRUSZECKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: dolnośląskim (4 osoby), lubuskim (4 osoby), zachodniopomorskim (4 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 23 osoby, z czego:

23

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to PODGRUSZECKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2918. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska PODGRUSZECKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn

  • lubuskie4 mężczyzn

  • małopolskie2 mężczyzn

  • opolskie3 mężczyzn

  • śląskie2 mężczyzn

  • zachodniopomorskie4 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).